Maak tijdig bezwaar

Eind februari worden door de gemeenten de nieuwe WOZ-beschikkingen voor het jaar 2018 verzonden. Deze beschikkingen bevatten de WOZ-waarde van onroerende zaken naar de peildatum 1 januari 2017. De afgegeven beschikkingen worden niet alleen door de gemeenten gebruikt voor de onroerendezaakbelasting, maar ook door de Belastingdienst. Zo zijn de beschikkingen relevant voor bijvoorbeeld de verhuurderheffing, de erfbelasting, de schenkbelasting, de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Gezien het steeds grotere belang van de beschikking, loont het de moeite om te beoordelen of de waarde van de onroerende zaak juist is vastgesteld en eventueel bezwaar te maken.

Terug naar overzicht