Postadres op de factuur

Onlangs oordeelde het Europese Hof van Justitie dat het is toegestaan om op facturen alleen het postadres te vermelden. Dat betekent dat het niet verplicht is om op uw facturen een vestigingsadres te vermelden. Dit oordeel is van belang voor de btw.

Als u btw moet afdragen over uw omzet, dan mag u de aan u in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. U heeft alleen recht op aftrek als u facturen heeft waarop de in rekening gebrachte btw staat vermeld. Deze facturen moeten aan een aantal eisen voldoen.

Een van de eisen is dat het adres van uw leverancier op de factuur staat vermeld. Volgens de Belastingdienst moet dat het vestigingsadres zijn. De Europese rechter besliste echter dat het voldoende is dat het postadres op de factuur wordt vermeld. Dat is een versoepeling ten opzichte van de Nederlandse regels. De Nederlandse belastingdienst zal die regels dus moeten aanpassen.

Een juiste factuur is niet alleen van belang voor de aftrek van de aan u in rekening gebrachte btw. Als u aan andere btw-ondernemers levert, dan moeten uw facturen aan dezelfde regels voldoen.

Terug naar overzicht