Evaluatie WKR

Het kabinet heeft ge- reageerd op de eva- luatie van de werkkostenregeling (WKR). De WKR heeft niet tot een lastenverlichting geleid. Het kabinet ziet echter geen redenen tot grote wijzigin- gen van de WKR. Uit de evaluatie blijkt dat slechts 3 à 4% van de werkgevers de vrije ruimte overschrijdt. Daarom ziet het kabinet geen aanleiding om de vrije ruimte te verhogen.Verho- ging van de vrije ruimte is overigens alleen mogelijk als gerichte vrijstellingen vervallen.

Terug naar overzicht