Toch afschaffing dividendbelasting

Het kabinet wil de divi­dendbelasting afschaffen. Er was de afgelopen tijd behoorlijk wat commotie of dat wel moest gebeu­ ren, of dat de afscha ng moest worden uitgesteld. De minister van Financie╠łn heeft recent echter ge­ zegd dat er geen aanlei­ ding is om de afscha ng van de dividendbelasting per 2020 uit te stellen.

Terug naar overzicht