Kleine ondernemersregeling stopt in 2020

Voor kleine ondernemers kent de omzetbelasting een bijzondere regeling, de kleine ondernemers­ regeling (KOR). Als u als ondernemer op jaarbasis minder dan € 1.883 omzetbelasting moet beta­ len, dan krijgt u een gedeelte van de omzetbelas­ ting terug. Moet u minder dan € 1.345 betalen, dan krijgt u alle omzetbelasting terug.

Per 1 januari 2020 wordt de KOR vervangen door een om- zetgerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB). De hoogte van uw omzet bepaalt of u hier gebruik van kunt maken. Het maakt niet uit of u het hoge of het lage btw-tarief moet toepassen. Is uw omzet op jaarbasis maximaal € 20.000? Dan kunt u de vrijstelling toepassen en heeft u ook automatisch een vrijstelling voor uw administratieve verplichtingen zodat u geen facturen hoeft uit te reiken en geen aangifte hoeft te doen. U heeft dan echter geen recht meer op aftrek van de omzetbelasting die aan u in rekening is gebracht. In tegenstelling tot de KOR is de OVOB een regeling die alleen op verzoek wordt toegepast. U moet dus vooraf kenbaar maken dat u gebruik wil maken van de vrijstelling. Zonder verzoek moet u dus btw in rekening brengen en afdragen, ook al blijkt achteraf dat uw jaaromzet lager was dan € 20.000. De OVOB gaat gelden vanaf 1 januari 2020. Een verzoek om toepassing van de OVOB vanaf 1 januari 2020, moet vóór 20 november 2019 worden ingediend.

Terug naar overzicht