Ieder nadeel heeft zijn voordeel

Heeft u werknemers in dienst die tot 125% van het minimumloon verdienen? Dan heeft u mogelijk recht op het lage-inkomensvoordeel.

De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het uurloon van uw werknemer. Onder omstandigheden kan het voordelig zijn om uw werknemer in plaats van loon een vergoeding of verstrekking te geven. Hoe dat werkt?

Lage-inkomensvoordeel

U heeft recht op het lage-inkomensvoordeel voor werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen.

-   Minimaal 22 jaar oud en niet ouder dan 66 jaar en 4 maanden;
-   Een uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 12,58;
-   Verzekerd voor de werknemersverzekeringen;
-   Minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.

Het lage-inkomensvoordeel bedraagt maximaal € 2.000 per jaar. Het uurloon berekent u door het fiscale bruto jaarloon te delen door het totaal aantal verloonde uren. Het kan zijn dat het uurloon van uw werknemer dan net te hoog is voor het lage-inkomensvoordeel. Wat kunt u daaraan doen?

Aanwijzing als eindheffingsloon

U kunt een gedeelte van het brutoloon betalen in de vorm van een vergoeding. Die vergoeding wijst u aan als eindheffingsloon. Is het eindheffingsloon hoger dan uw vrije ruimte, dan betaalt u daar 80% loonbelasting over. Dat lijkt nadelig, maar daar staat tegenover dat het fiscale bruto jaarloon van uw werknemer daalt, waardoor u misschien in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel. 

Terug naar overzicht