Lenen, lenen, betalen, betalen

Kort na Prinsjesdag 2018 is een wetsvoorstel aangekondigd dat lenen door aandeelhouders bij de eigen bv moet tegengaan. Van dit wetsvoorstel is in maart een
concept gepubliceerd. In dit concept wordt de volgende maatregel voorgesteld.

Als een aandeelhouder en zijn scaal partner samen meer dan (in totaal)
€ 500.000 hebben geleend bij de eigen bv, wordt het meerdere in 2022 belast als ctieve dividenduit­ kering met 26,9% inkomstenbelasting. U moet met een aantal zaken rekening houden:

  • Deze maatregel geldt alleen als de aandeelhouder en zijn fiscaalpartner ten minste 5% van de aan­ delen in de bv hebben.
  • De maatregel wordt voor het eerst toegepast op 31 december 2022. 
  • Een aflossing van de schulden aan de eigen bv na 31 december 2022 leidt niet tot een teruggave van de eerder verschul­digde inkomstenbelasting over de ctieve dividenduitkering.
  • Aandeelhouders die op 31 decem­ ber 2022 belasting moeten betalen over een ctieve dividenduitkering, krijgen een belastingkorting. Deze belastingkorting is maar beperkt verrekenbaar.
  • Alle schulden aan de eigen bv tellen mee voor de toepassing van deze maatregel.
  • Ook voor de schulden van kinderen of ouders van de aandeelhouder aan de bv geldt een grens van € 500.000.
  • De maatregel is niet van toepassing op schulden bij de eigen bv voor de financie­ring van de eigen woning die de aan­ deelhouder op 31 december 2021 al heeft. Schulden voor de eigen woning, dievanaf 1 januari 2022 worden aangegaan bij de eigen bv, worden alleen uitgezon­ derd als de aandeelhouder ook een recht van hypotheek verstrekt aan de bv.

Naar verwachting zal het de nitieve wetsvoorstel hierover in juni 2019 bekend worden gemaakt.

Terug naar overzicht