De jeugd heeft de toekomst

Heeft u werknemers in dienst met studerende kinderen? Dan kunt u hun studiekosten belasting­ vrij vergoeden. Dat kan op drie manieren.

1. U geeft uw werknemer een vergoe­ding voor het studiegeld van het kind. U gebruikt daarvoor de vrije ruimte van de werkkostenregeling en wijst deze vergoeding aan als eindhef­fingsloon. Let op! Is de vergoeding hoger dan uw vrije ruimte? Dan betaalt u 80% eindheffing over het meerdere.

2. U geeft de toelage direct aan het kind. De toelage is dan inkomen van het kind. Op deze toelage moet u loonbelasting en premie volks­ verzekeringen inhouden volgens de groene tabel. Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en laat de student bij u de loonhef ngskorting toepassen? Dan hoeft u géén loonbelas­ ting en premie volksverzekeringen in te houden.

3 U richt een studiefonds op. De uitkeringen uit dit fonds zijn belastingvrij, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo mag de werkgever over de laatste vijf jaar niet méér hebben bijgedragen aan het fonds dan de gezamenlijke werknemers. Bovendien moeten de bij­ dragen van de werk­nemer worden ingehouden op het nettoloon; deze bijdragen zijn dus niet aftrekbaar.

Terug naar overzicht