Beoordeel de arbeidsrelatie met zzp-ers

De Belastingdienst heeft de afgelopen tijd verschil­ lende bedrijfsbezoeken uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat opdracht­ nemers soms onvoldoende zelfstandigheid hebben in hun werkzaamheden en dus eigenlijk werknemer zijn. De Belastingdienst handhaaft op dit moment alleen bij aantoonbare kwaadwillendheid.

Terug naar overzicht