Onderzoeken naar nieuw belastingstelsel

Het Ministerie van Financiën start dit jaar met een zestal onderzoeken naar een nieuw belastingstelsel dat toekomstbestendig en eenvoudiger is voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst. Dat moet leiden tot een brede analyse in 2020.

Die analyse moet, samen met de uitkomsten van al lopende trajecten (denk aan het onder­ zoek naar belasting op bezittingen in box 3), bouwstenen opleveren voor een beter belastingstelsel.
Alle onderzoeken stellen de vraag of de huidige belastingen en heffing­ en nog steeds bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving en daarnaast wat er beter kan. Hoe is de belastingdruk verdeeld over verschil­ lende groepen in de samenleving, zoals weeverdieners, eenverdieners en grote en kleine bedrijven? Maar daar­ naast richten de verschillende onder­ zoeken zich ook ieder op specifieke vraagstukken. Zo richt één onderzoek zich op het effect van de opkomst van de deel­ en klusecono­mie op onze belastingen en een ander op het effect van de klimaattransitie op belastingen.

Samengevat betreft het de volgende onderzoeken:

• toekomstbestendige belastingmix met een eerlijke verdeling van de belastingdruk;
• het belasten van inkomsten uit digitale platforms;
• het belasten van inkomens van directeuren­grootaandeelhouders;
• de toekomst van de vennootschaps­belasting;

• milieubelastingen en grondslag­ erosie;

• vereenvoudiging van de uitvoering door de Belastingdienst.

Bij de onderzoeken zal het ministerie wetenschappers van verschillende disci­plines, maatschappelijke organisaties en uitvoerders betrekken. Vanzelfsprekend zal het Register Belastingadviseurs het kabinet zowel gevraagd als ongevraagd voorzien van input.

Terug naar overzicht