Strenger toezicht stichtingen en verenigingen

Hoeveel stichtingen en verenigingen er in Nederland zijn weten we niet. Maar het zijn er veel en de variatie is groot. Niet alleen zangkoren, sportclubs of goede doelen kunnen immers een stichting of vereniging zijn, dat geldt ook voor (vaak grote) bedrijven, onder meer in de zorg en de volkshuisvesting.

In die wereld gaat er met enige regel­ maat het nodige fout. Die schandalen zijn er de oorzaak van geweest dat het wettelijk regime voor stichtingen en verenigingen strenger gaat worden. Kort gezegd komt het er op neer dat de waarborgen die we kennen voor de nv en bv ook zullen gaan gelden voor de stichting en de vereniging. De datum van inwerkingtreding van deze plannen is nog niet bekend, maar heel lang zal het allemaal niet meer gaan duren. Voor stichtings­ en verenigingsbesturen kan het daarom geen kwaad om tijdig op de komende wetswijziging voor te sorteren. Zo zal er voor de bestuurders (en toezichthouders) een belet­ en ontstentenisregeling moeten komen en ook een regeling voor wat rechtens is in geval van een tegenstrijdig belang. En bedenk dat betaalde bestuurders van niet commercie╠łle stichtingen en vereni­ gingen gewoon aansprakelijk gesteld kunnen worden.Werk aan de winkel dus voor het bestuur!

Terug naar overzicht