Einde van handje contantje

De Belastingdienst heeft zijn handen vol aan de bekende ANBI­regeling. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin voorstellen om de ANBI­regeling en de giftenaftrek minder complex en daardoor beter uitvoerbaar te maken.

In de brief wordt vooropgesteld dat ‘de bereidheid om te geven en daar­ bij gebruik te maken van de giften­ aftrek, van grote betekenis is voor de lantropie in Nederland’. In het recente verleden was de giftenaftrek niet onomstreden.Want waarom zou de fiscus (en uiteindelijk dus wij allemaal) moeten meebetalen aan de vrijgevig­heid van derden? Maar van dat stand­ punt lijkt men dus inmiddels teruggekomen. Bij de verbetering van de uitvoerbaarheid speelt de automati­sering vanzelfsprekend een grote rol.

Bij de verbetering van uitvoerbaarheid speelt automatise­ ring een grote rol ~

Naast meer en betere uitwisseling van gegevens (hiervoor lopen inmiddels enkele pilots) kan daarbij gedacht worden aan ‘slimme schermen’. Wie in zijn aangifte IB aanspraak maakt op de giftenaftrek, zal een scherm te zien krijgen waarop de van toepassing zijnde instelling aangevinkt kan worden. Staat uw instelling er niet bij? Dan is het blijkbaar geen erkende ANBI en is aftrek niet mogelijk. Contante giften (denk aan de collectebus) zullen in de toekomst niet langer aftrekbaar zijn en ook giften in natura worden met argwaan bekeken. Controle is blijkbaar te arbeidsintensief. Daar staat tegen­ over dat het belang van gulle bedrijven nadrukkelijk wordt gezien. Bedrijven die iets willen doen voor het goede doel kunnen behalve geven ook sponsoren. Want ook dat biedt ruime fiscale mogelijkheden.

Terug naar overzicht