Tozo: inkomensondersteuning en lening

U kunt met de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)’ via uw gemeente een aanvullende uitkering voor levensonderhoud krijgen als uw inkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum komt. Het inkomen wordt dan aangevuld tot dit minimum. Voor gehuwden is dat maximaal € 1.500 netto en voor een alleenstaande maximaal € 1.050 netto. De uitkering duurt 3 aaneengesloten maanden in de periode van maart tot en met augustus 2020. U kunt ook een lening voor bedrijfskapitaal van maximaal € 10.157 krijgen tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft u nog niet op de lening af te lossen. U dient de Tozo-aanvraag in voor 1 juni 2020.

Voorwaarden

U moet bedrijfsmatig actief zijn geweest. Dat volgt onder andere uit uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 en uit het bezit van alle noodzakelijke vergunningen. Daarnaast moet u voldoen aan het zogenoemde urencriterium. Dat wil zeggen dat u ten minste 1.225 uur per jaar ofwel 23,5 uur per week werkzaam moet zijn geweest voor uw onderneming.In afwijking van de reguliere bijstand is er geen eis van levensvatbaarheid van het bedrijf, geen vermogenstoets, geen toets op het inkomen van uw partner en wordt de kostendelersnorm niet toegepast.

Ook voor grenswerkers

Woont u in Nederland maar staat uw onderneming in een ander EU-land, dan komt u in Nederland in aanmerking voor de inkomensondersteuning van de Tozo. Op de lening kunt u geen beroep doen. Voor financiële ondersteuning van uw onderneming bent u aangewezen op het land waar uw bedrijf is gevestigd. Woont u in een ander EU-land, maar heeft u een bedrijf in Nederland? In dat geval kunt u in Nederland alleen gebruikmaken van de lening in de Tozo. Voor de inkomensondersteuning bent u dan aangewezen op uw woonland.

AOW-gerechtigden

Bent u zelfstandige en heeft u een AOW-uitkering, dan komt u alleen in aanmerking voor de lening in de Tozo.

Let op

Bent u grenswerker of een zelfstandige met een AOW-uitkering en wilt u gebruikmaken van de Tozo? Zorg dan dat u uw aanvraag uiterlijk 31 augustus 2020 hebt ingediend. Dat kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Terug naar overzicht