TOGS - het Noodloket hulp bij vaste bedrijfslasten

De ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS)’ - of kortweg het Noodloket - staat open voor ondernemers die getroffen zijn door de beperkende coronamaatregelen. Aan de hand van de codes voor de standaardbedrijfsindeling (SBI-codes) is er een lijst samengesteld met ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling. De regeling bestaat uit een eenmalige, belastingvrije tegemoetkoming van € 4.000 om met name de vaste bedrijfslasten, zoals huur, elektra, water etc. te kunnen betalen. Voorwaarde is dat er in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten en € 4.000 omzetverlies te verwachten zijn. U vraagt de regeling digitaal aan bij RVO.nl. U kunt ook een beroep doen op de TOGS-regeling - het Noodloket als u in of vanuit uw woning bedrijfsactiviteiten verricht. Er geldt dan wel een extra voorwaarde. U moet namelijk met een verklaring aannemelijk maken dat uw bedrijfsactiviteiten een minimale omvang hebben. Een ondernemer met een fysieke inrichting buiten de eigen woning, heeft zo’n verklaring niet nodig.

TOGS-uitkering ook bij nevenactiviteiten

Komt u voor uw geregistreerde hoofdactiviteit niet in aanmerking voor de TOGS-regeling, dan kunt u op basis van uw geregistreerde SBI-code voor één van uw nevenactiviteiten mogelijk wel aanspraak maken op deze regeling. U moet dan uitsluitend op basis van deze nevenactiviteit voldoen aan de minimumeisen qua omzetverlies en vaste lasten (beiden € 4.000).

Terug naar overzicht