Tijdelijk lager gebruikelijk loon

Als dga valt u onder de zogenoemde ‘gebruikelijkloonregeling’. De Belastingdienst veronderstelt dat u in beginsel ten minste een bepaald (fictief) loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk hebt ontvangen. Uw (fictieve) loon wordt dan ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij u in dienst zijn;
  • € 46.000.
U mag normaliter slechts in heel bijzondere situaties een lager loon hanteren. Maar tijdens de coronacrisis wordt hierop een uitzondering gemaakt als u veel omzetverlies lijdt. Als uw bedrijfsresultaten (de omzet exclusief btw) door de coronacrisis zijn verslechterd, mag u een lager gebruikelijk loon in aanmerking nemen – evenredig met de omzetdaling.

Let op

Als achteraf de impact op uw bedrijfsresultaat blijkt mee te vallen, kan de Belastingdienst het standpunt innemen dat het gebruikelijk loon niet kan worden verlaagd.

Terug naar overzicht