TVL weer gewijzigd en verder verhoogd

In de eerste nieuwsbrief van 2021 berichtten wij u over de verlenging en enkele verruimingen in de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Inmiddels zijn er nieuwe wijzigingen bekendgemaakt. De vergoedingen in de TVL-regeling zijn verder omhoog gegaan voor het eerste (Q1) en tweede (Q2) kwartaal van 2021. Bent u een MKB-ondernemer (maximaal 250 medewerkers)? In dat geval is het maximale subsidiebedrag per kwartaal per onderneming verhoogd van € 330.000 naar € 550.000.

Hebt u een grotere onderneming, dan is het maximale subsidiebedrag omhoog gegaan van € 400.000 naar € 600.000. U kunt in dat geval nog tot 10 juni 2021 TVL Q1 aanvragen. MKB-ondernemers kunnen alleen nog voor het tweede kwartaal van 2021 TVL aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidiepercentage van de TVL-regeling is voor dit kwartaal verhoogd van 85% naar 100%. Op het moment van schrijven van dit artikel was de verwachting dat u TVL Q2 vanaf medio mei tot 31 juli 2021 zou kunnen aanvragen. Wilt u de exacte datum weten? Dan kunt u zich aanmelden voor een update van de RVO. Zodra de aanvraagtermijn start, krijgt u daar automatisch bericht van. U kunt zich in hetzelfde formulier ook aanmelden voor een update over andere TVL-gerelateerde zaken.

eHerkenning niveau 3

Let op, u hebt minimaal eHerkenning niveau 3 nodig voor het aanvragen van TVL. Voor TVL over de periode juni-september 2020 en TVL over het laatste kwartaal van 2020 (Q4) kunt u nog steeds inloggen met eHerkenning niveau 1 en eHerkenning niveau 2 of 2+. U kunt hierdoor de aanvraag inzien en reageren op het vaststellingsverzoek. Vraagt u aan met DigiD of heeft u al eHerkenning 3 of hoger? Dan is er voor u niets gewijzigd. 

Let op

Hebt u nog geen eHerkenning niveau 3? Neem dan contact op met uw eHerkenningsleverancier om de eHerkenning te verhogen. Hebt u helemaal nog geen eHerkenning? In dat geval kunt u dit bij een eHerkenningleverancier aanvragen. Houd daarbij rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen en zorg ervoor dat u alle documenten en handtekeningen juist en volledig aanlevert. Dit verkort de levertijd.

TVL op basis van werkelijke hoofdactiviteit 

De SBI-code is steeds de basis geweest waarop werd beoordeeld of u in aanmerking kon komen voor de TVL-regeling. Dit beleid is gewijzigd. U kunt namelijk TVL of een hogere TVL krijgen als uw feitelijke activiteiten op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt. Voorwaarde is dat u kunt aantonen dat uw hoofdactiviteit feitelijk een andere is dan die uit de SBI-code in het Handelsregister blijkt. Deze wijziging geldt - na goedkeuring door de Europese Commissie - vanaf het eerste kwartaal 2021 (Q1). De RVO past het gewijzigde beleid dan toe in de bezwaarprocedures op dit punt over het eerste kwartaal 2021(Q1). Zodra dat kan, wordt het gewijzigde uitgangspunt in de TVL voor het tweede kwartaal (Q2) al in de aanvraagprocedure verwerkt. Maar hebt u bezwaar gemaakt op dit punt over het eerste kwartaal en gelijk gekregen, dan wordt dit automatisch verwerkt in uw aanvraag over het tweede kwartaal.

Voorraadsubsidie gesloten detailhandel

Bent u ondernemer in de non-foodsector en hebt u voorraden ingekocht die u na de lockdown niet meer kon verkopen of die in waarde zijn verminderd? In dat geval komt u in aanmerking voor de eenmalige voorraadsubsidie. Deze tegemoetkoming bedraagt in het eerste kwartaal maximaal € 300.000. De voorraadsubsidie komt bovenop de TVL over het eerste kwartaal. U hoeft dit niet apart aan te vragen. U krijgt de voorraadsubsidie automatisch uitgekeerd als u ervoor in aanmerking komt en u TVL over het eerste kwartaal hebt aangevraagd.

Terug naar overzicht