Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als u gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvangt u eerst een voorschot, dat is gebaseerd op uw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoekt u om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op uw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat u NOW-steun moet terugbetalen. Daarvoor kunt u een betalingsregeling treffen met het UWV. Dat kan telefonisch (088- 898 20 04) maar sinds kort ook digitaal via een formulier. Momenteel is er een formulier beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en een formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). U hebt voor het invullen van het formulier het loonheffingennummer nodig en het bedrag van de terugbetaling. U kunt zelf bepalen in hoeveel maandelijkse termijnen u het bedrag wenst terug te betalen. 

Let op

U kunt dus alleen een terugbetalingsregeling aanvragen, nadat u een beslissing hebt ontvangen op uw aanvraag van de definitieve vaststelling. 

Terug naar overzicht