Ongehuwde partner van moeder krijgt automatisch gezag

Elk jaar worden er zo’n 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Wanneer u niet met elkaar getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap met elkaar bent aangegaan, is op dat moment alleen de moeder die het kind heeft gebaard automatisch de juridische ouder van het kind. De ongehuwde of de niet-geregistreerde partner kan het (ongeboren) kind vervolgens met toestemming van de moeder laten erkennen bij de gemeente. Daarmee krijgt deze partner echter niet automatisch het gezag. Dat moet hij of zij samen met de moeder aanvragen. In de praktijk blijkt dat de partner zich dit vaak niet realiseert. Als de moeder komt te overlijden, of als de relatie stuk loopt, kan dit tot vervelende situaties leiden. De partner rest dan niets anders dan een procedure bij de rechtbank om zo het gezag te krijgen.

Koppeling erkenning en gezag

Om aan deze ongewenste effecten een eind te maken, heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders voor de gevolgen van erkenning wordt opgeheven. De ongehuwde partner van de moeder krijgt hierdoor automatisch ook het gezag als hij of zij het kind erkent. Zodra de Eerste Kamer het wetsvoorstel ook heeft aangenomen, wordt de precieze datum bepaald waarop de wijziging in werking treedt.

Let op 

Er zijn een paar uitzonderingen op het automatisch krijgen van het gezag. Bijvoorbeeld als een van u  beiden of u beiden onbevoegd zijn tot gezag of als de moeder en erkenner in een notariële akte of bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren dat het gezag alleen door de moeder wordt uitgeoefend. 

Terug naar overzicht