Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Hebt u betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat u nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet u weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalings- verplichtingen. Heeft u op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen, dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021.

Betalingsregeling
De opgebouwde belastingschuld hoeft u niet meteen na 1 oktober a.s. af
te lossen. U moet hier uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. De aflos- singstermijn is verlengd naar maximaal 60 maanden. Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat u met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet! Er komt géén generieke kwijtschelding van belastingschulden.
In dit kader attenderen we u erop dat u de komende jaren meer invorderings- rente gaat betalen bij het aflossen van uw belastingschulden. Nu betaalt u
tot het eind van het jaar vrijwel geen invorderingsrente (0,01%). Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage 1% en op 1 juli 2022 gaat het percentage verder omhoog naar 2%. Vervolgens wordt het percentage vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Kunt u uw belastingschulden eerder aflossen dan de uiterste termijn, dan bespaart u dus invorderingsrente.

Tip
Hebt u eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd en kunt u na deze drie maanden niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 oktober 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doet u dit niet, dan loopt u het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Terug naar overzicht