Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

U kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto (SEBA: Subsidieregeling Emissieloze bedrijfs- auto’s). De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogus- prijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De netto catalogus- prijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfsauto. Bij operational lease kunt u van deze subsidieregeling gebruikmaken als uw leasemaatschap- pij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operational leasecontract.

Aanvraagprocedure
De subsidie vraagt u aan bij RVO.nl. Dat kan alleen als u de schone bedrijfsauto nog niet hebt gekocht. U moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of lease- overeenkomst.
Vervolgens krijgt u van de RVO een brief waarin staat
dat u subsidie krijgt toegezegd (de ‘verleningsbeschik- king’). Daarna moet de auto binnen zeven maanden aan
u worden geleverd. Deze termijn was tot voor kort nog vier maanden, maar is verlengd vanwege de oplopende levertijden van elektrische bedrijfsauto’s als gevolg van productieproblemen bij voertuigfabrikanten. Deze tijde- lijke verlenging geldt alleen voor zover in 2021 subsidie is verleend. Nadat de auto aan u is geleverd en op kenteken staat, doet u bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

Verplichtingen
De bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op uw naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of u aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de bedrijfsauto.
Verkoopt u de bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn, dan moet u dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

Ook MIA
U komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfs- auto’s - naast de subsidie - mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als u investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat (code E 3110). U kunt de MIA aan- vragen, zodra de overeenkomst definitief is gemaakt. Het MIA-voordeel bedraagt 36% van de netto catalogusprijs. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar let op, de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA.

Let op!
Ook voor een oplaadpunt kunt u MIA claimen.

Terug naar overzicht