Digitaal uw bv oprichten

Binnenkort wordt het mogelijk om volledig digitaal een bv op te richten. De bv wordt opgericht met een digitale notariële akte die u ondertekent met een digitale hand- tekening. U hoeft als oprichter niet fysiek voor een notaris te verschijnen; u kunt dit doen via een digitale audio-video- verbinding. De identificatie vindt plaats via een identificatie- middel. De volledig digitale oprichting van de bv is alleen mogelijk als de betreffende notaris is aangesloten op een special door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) beheerd ‘centraal passeerplatform’. Hierop verschijnt u online voor de notaris via een audio-videoverbinding. Ook de identificatie en de digitale ondertekening vinden via dit systeem plaats. De digitale akte wordt via een digitale volmacht gepasseerd, waarna de oprichtingsakte door de KNB wordt bewaard.

Let op!
Volgens de Europese richtlijn zou het vanaf 1 augustus 2021 in elke EU-lidstaat mogelijk moeten zijn om een bv volledig digitaal op te richten. Nederland is er echter niet in geslaagd om de bijbehorende wetgeving op tijd klaar te hebben en heeft uitstel aangevraagd en gekregen. Het is nog onduidelijk wanneer het volledig online oprichten van een bv ingaat. Inmiddels heeft de KNB aangegeven dat het ‘centraal passeerplatform’ klaarstaat voor gebruik, zodra de bijbehorende wetgeving in werking treedt.

Terug naar overzicht