Belastingschulden terugbetalen

Het bijzonder uitstel van betaling is sinds 1 april jl. geƫindigd. Je moet weer aan jouw betalingsverplichtingen voldoen. Heb je van het uitstel gebruikgemaakt, dan heb je van de Belastingdienst inmiddels een eerste overzicht ontvangen van jouw openstaande schulden per 31 januari 2022, inclusief de invorderingsrente. Daarin zijn helaas fouten geslopen. Zo is te veel invorderingsrente berekend bij aanslagen die deels al waren betaald en is bij code E een fout rekeningnummer vermeld. Het juiste nummer is: NL26INGB0000441290. De Belastingdienst stuurt je in juli 2022 een nieuw overzicht met de openstaande coronaschulden per 1 april 2022 met een correcte berekening van de invorderingsrente. Daarbij wordt tevens het maandbedrag vermeld dat je vanaf 1 oktober 2022 in vijf jaar zult moeten terugbetalen. Er is een kans dat de terugbetalingstermijn nog wordt verlengd. De Tweede Kamer heeft daar namelijk om verzocht. Staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven geen voorstander te zijn van een generieke verlenging van de terugbetalingstermijn, maar laat het aan de Tweede Kamer om hierover te beslissen. Dat was op het moment van schrijven van deze bijdrage nog niet gebeurd.

Terug naar overzicht