Grens excessief lenen bij de eigen bv gaat omhoog

De grens waarboven je vanaf 2023 box-2-belasting moet betalen over schulden bij jouw eigen bv wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000. Het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ is daarom aangepast. Dit wetsvoorstel is al in 2020 ingediend, maar werd daarna door het vorige kabinet aangehouden. Op 31 december 2022 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen vennootschap zijn uitgezonderd van deze maatregel. Daarna moet je een hypotheekrecht verstrekken aan jouw eigen bv om onder deze uitzondering te vallen. Onder eigenwoningschulden vallen in dit verband alleen de schulden die je bent aangegaan voor de woning die je als hoofdverblijf gebruikt en dus niet schulden die je bent aangegaan voor een tweede woning of vakantiehuis.

Tip

Leen je meer dan € 700.000 (niet zijnde eigenwoningschulden) van jouw eigen bv? Begin dan tijdig met het aflossen van jouw schulden. Eind 2023 wordt de hoogte van de schulden bij de eigen bv voor het eerst getoetst. Zorg ervoor dat je dan jouw schuldenlast hebt teruggebracht tot maximaal € 700.000.

Terug naar overzicht