Lage WW-premie bij tijdelijke urenuitbreiding

De Belastingdienst nam tot voor kort het standpunt in dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst is. Uit rechtspraak blijkt echter dat dit standpunt juridisch niet houdbaar is. Het gewijzigde (juiste) standpunt houdt in dat er geen sprake is van een tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst zolang de werkzaamheden en de arbeidsvoorwaarden niet wijzigen, of er geen aparte arbeidsovereenkomst wordt overeengekomen. De lage WW-premie blijft dan van toepassing. Het gewijzigde standpunt geldt voor de jaren 2020, 2021 en 2022.

Wat te doen met al betaalde premies
Heb je in bovenstaande situatie in 2020 en 2021 de hoge WW-premie betaald? Dan kan je de te veel betaalde premie terugkrijgen door de aangiften loonheffing over 2020 en 2021 te corrigeren. Vanaf 2023 wordt de regeling aangepast. Met een extra voorwaarde wordt geregeld dat voor arbeidsovereenkomsten waarin meer dan één arbeidsomvang is overeengekomen, de hoge WW-premie geldt vanaf het moment dat jij en jouw werknemer deze meerdere arbeidsomvangen met elkaar bent overeengekomen.

Terug naar overzicht