Zo ontbind je een overeenkomst

Je kunt een overeenkomst altijd ontbinden met wederzijds goedvinden. Doorgaans gaat dat het snelste en geeft ook het minste ‘gedoe’. Kunnen jij en je contractspartij het niet eens worden over de ontbinding van de overeenkomst? Dan ligt er een mogelijkheid om dat toch voor elkaar te krijgen als de contractspartij tekortschiet in het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst. Als voorwaarde geldt dan wel dat de tekortkoming ernstig genoeg moet zijn om een ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen. Ook moet er sprake zijn van verzuim. Er is sprake van verzuim als een partij:

  • nalaat zijn/haar verplichtingen na te komen binnen de daarvoor gestelde termijn;
  • schriftelijk gesommeerd is om deze na te komen; en
  • hiervoor een redelijke termijn heeft gekregen.
Die sommatie en redelijke termijn zijn essentieel. Een contractspartij hoeft niet schriftelijk gesommeerd te worden als de andere partij niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit hoeft evenmin als de andere partij duidelijk heeft laten weten niet van plan te zijn om de verplichtingen na te komen. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kan je een overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden of de rechter vragen de ontbinding uit te spreken.

Terug naar overzicht