Verplicht energielabel voor je woning

Je bent verplicht om de koper of huurder een geregistreerd en definitief energielabel mee te geven als jij je woning verkoopt of verhuurt of oplevert. Het label geeft aan hoe energie(on)zuinig jouw woning is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het slechtste energielabel is G en het beste label is A++++. Bied je jouw woning te koop of te huur aan via een advertentie op bijvoorbeeld Funda of Facebook? Dan moet je daarin ook de letter van het energielabel vermelden.

Energielabel via energieadviseur
Een erkende energieadviseur komt bij je thuis om de woning op te nemen en een berekening te maken van de energiezuinigheid van jouw woning. Klik hier voor een erkende energieadviseur. Hoe minder fossiele energie (kolen, olie en aardgas) je woning gebruikt, hoe beter het energielabel. De energieadviseur registreert het toegekende energielabel in de EP-online database. Hierin staan alle toegekende energielabels, die iedereen kan inzien. Je ontvangt een afschrift van het toegekende energielabel dat 10 jaar geldig is. De datum tot wanneer het label geldig is, staat op het energielabel.
 
Boete of last onder dwangsom
Als bij verkoop of oplevering van de woning een geldig energielabel ontbreekt, kan aan jou een boete worden opgelegd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De boete bedraagt per woning € 450 voor particulieren en € 900 voor bedrijven. De ILT controleert via overdrachtsgegevens van het Kadaster en via de database met geldige energielabels of je aan de verplichting hebt voldaan. Wordt een woning verkocht zonder energielabel, dan is dat zichtbaar in de database van de RVO. Ook als in een advertentie de vermelding van het label ontbreekt, kan aan jou een boete worden opgelegd die per geval kan verschillen.

Verhuur je een woning, dan moet je aan iedere nieuwe huurder een (digitaal) afschrift van het geldige energielabel geven. Als je dat niet kunt overleggen, kan de huurder dit melden bij de ILT. Die kan met een last onder dwangsom je vragen om binnen 4 weken alsnog het label te laten registreren. Doe je dat niet, dan moet je de dwangsom betalen. De hoogte daarvan wordt per geval bepaald.

Terug naar overzicht