Geen btw meer voor zonnepanelen op en bij woningen

Als je zonnepanelen aanschaft en laat installeren op of bij je woning, dan hoef je daarover geen btw meer te betalen. Het tarief is namelijk verlaagd van 21% naar 0%. De Belastingdienst heeft alvast de gevolgen van deze wetswijziging in kaart gebracht voor particulieren, ondernemers, leveranciers en installateurs. Een belangrijk uitgangspunt bij de tariefbepaling is steeds de factuurdatum. Is de factuurdatum in 2022, dan is het btw-tarief 21%, ook al worden de zonnepanelen pas in 2023 geleverd. Dat geldt dus ook voor een aanbetaling. Is de factuurdatum in 2023, dan is het 0%-tarief van toepassing op de levering en/of installatie van de zonnepanelen.

Er is een regeling getroffen voor de teruggave van btw op vooruitbetalingen in 2022 voor de levering en installatie van zonnepanelen in 2023. Hiervoor moet je je aanmelden bij de Belastingdienst. Vraag je btw-adviseur wat je precies moet doen om hiervan gebruik te kunnen maken.  

Tip
Ook de levering en installatie van zonnepanelen die tevens fungeren als dakbedekking (geïntegreerde zonnepanelen) vallen onder het nultarief. Maar koop je een nieuwbouwwoning met zonnepanelen die ook als dakbedekking dienen? Dan geldt het 21%-tarief. Deze aankoop is immers iets anders dan uitsluitend het aankopen en laten installeren van zonnepanelen.

Terug naar overzicht