Overbruggingsbox 3

Dit jaar wordt de box-3-heffing op de forfaitaire spaarvariant gebaseerd. Dat blijft zo tot en met 2025. Daarna moet er een box-3-stelsel worden ingevoerd die is gebaseerd op de werkelijke rendementen van je vermogen. Bij de forfaitaire spaarvariant is de box-3-heffng over de spaarrente vrijwel op 0% gesteld, terwijl de heffing op beleggingen ongewijzigd is. Wel wordt het fictieve rendement op beleggingsvermogen in 2023 vastgesteld op 6,17%.

De vrijstelling in box 3 (het heffingvrije vermogen) is verhoogd van € 50.650 naar € 57.000 per belastingplichtige. Heb je een fiscale partner, dan hebben jullie samen dus een vrijstelling van € 114.000. De verhoging van de box-3-vrijstelling werkt niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen, zoals de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling. Het box-3-tarief is verhoogd naar 32% en zal met 1% per jaar doorstijgen naar 34% in 2025.

Terug naar overzicht