Wijzigingen eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.200.000 (in 2022: € 1.130.000) is verlaagd van 0,45% naar 0,35%. Heb je een woning met een WOZ-waarde van € 1.200.000 of meer, dan blijft het forfait 2,35%. Je bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.200.000.

Afbouw renteaftrek
De aftrekposten in de hoogste belastingschijf (in 2023: € 73.031) worden geleidelijk verminderd. Dit betekent dat je de hypotheekrente nog tegen 36,93% (in plaats van 40%) in aftrek kunt brengen. Vanaf dit jaar kun je de hypotheekrente aftrekken tegen het tarief van de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting.

Tip
De afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om de voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval je vorig jaar jouw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor je minder renteaftrek hebt.

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
De regeling waarbij je geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij je inkomen als je geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2023 is de aftrek beperkt tot 83,33%.

Terug naar overzicht