Tarieven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is verlaagd van 37,07% naar 36,93%. Het tarief in de tweede schijf is 49,5% gebleven, maar deze tariefschijf begint vanaf 2023 pas bij een inkomen van € 73.031 (in 2022: € 69.398).

Gewijzigde heffingskortingen
De belangrijkste heffingskortingen zijn verhoogd. Zo is de maximale algemene heffingskorting verhoogd van € 2.888 in 2022 naar € 3.070 in 2023. Vanaf een inkomen van € 22.660 wordt deze heffingskorting afgebouwd met 6,095%. Daardoor heb je vanaf een inkomen van € 73.031 geen algemene heffingskorting meer. De maximale arbeidskorting is omhoog gegaan van € 4.260 in 2022 naar € 5.052 in 2023. Ook de arbeidskorting wordt afgebouwd naar mate je inkomen stijgt en wel met 6,51% (2022: 5,86%). De afbouw begint bij een arbeidsinkomen (winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden) van € 37.697. De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is verhoogd van € 2.534 naar € 2.694. Als je werkt en een kind hebt in de leeftijd tot 12 jaar, kom je mogelijk in aanmerking voor de IACK. Dat is het geval als je geen fiscale partner hebt of als je die wel hebt maar jouw arbeidsinkomen lager is dan dat van je partner. De hoogte van de korting hangt af van je arbeidsinkomen. De IACK wordt met 11,45% opgebouwd vanaf een arbeidsinkomen van € 5.547 (in 2022: € 5.219). De maximale ouderenkorting is verhoogd van € 1.726 in 2022 naar € 1.835 in 2023. Vanaf een verzamelinkomen van € 40.888 (in 2022: € 38.464) wordt deze korting met 15% geleidelijk afgebouwd. Tot slot noemen we de alleenstaande-ouderenkorting. Die korting wordt in 2023 ook iets verhoogd naar € 478 (in 2022: € 449).

Geen algemene heffingskorting aan partner zonder inkomen
Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in 15 jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2023 geen  algemene heffingskorting meer wordt uitbetaald aan de partner.

 

Let op
De afbouw geldt niet voor de partner die vóór 1963 is geboren.

Terug naar overzicht