Betalingskorting afgeschaft

Tot en met 2022 kreeg je bv een betalingskorting als zij een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting voor het lopende jaar in één keer betaalde vóór de eerste betaaldatum. Je bv kon daarbij de korting direct aftrekken van het te betalen bedrag. Dit voordeel is vanaf 1 januari 2023 vervallen.

Terug naar overzicht