Benut BMKB-Groen om te investeren in duurzaamheid

Om verduurzamingsinvesteringen door het mkb verder te stimuleren is het Borgstellingskrediet MKB verruimd met het Borgstellingskrediet MKB-Groen (BMKB-Groen). Daartoe wordt het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% van het kredietbedrag. Hierdoor kunnen kredietverstrekkers gemakkelijker en sneller kredieten verstrekken en kunnen bedrijven eerder en meer geld lenen voor groene investeringen. Hieronder worden verstaan investeringen in:

  • bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energie-investeringsaftrek (EIA)-lijst;
  • andere middelen die verbonden zijn aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%);
  • aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste label C.
Ook de looptijd van de garantie op de BMKB-Groen financiering is verruimd van maximaal 6 jaar (bij reguliere investeringen in bedrijfsmiddelen) naar maximaal 12 jaar voor groene investeringen. Bovendien is de provisie verlaagd: 2% bij een looptijd van 24 kwartalen en 3% bij een looptijd van 25 tot en met 48 kwartalen.

 

Hoe kan je er gebruik van maken?

Je meldt je bij een geaccrediteerde kredietverstrekker aan om de financiering met BMKB-Groen aan te vragen. Dat zou mogelijk moeten zijn vanaf het eerste kwartaal van 2023, maar kan verschillen per deelnemende financier. Vraag dit na bij de kredietverstrekker. Je kunt nog tot 1 juli 2023 van het BMKB-Groen gebruikmaken.

Terug naar overzicht