Steeds minder zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog maximaal € 5.030 (2022: maximaal € 6.310), maar wordt de komende jaren in rap tempo afgebouwd naar € 900 in 2027. De afbouw gaat daardoor veel sneller dan eerder was bepaald. Tot en met 2025 wordt de aftrek jaarlijks met € 1.280 verminderd. In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. Je komt in beginsel voor deze aftrek in aanmerking als je:

  • jonger bent dan de AOW-gerechtigde leeftijd én
  • tenminste 1.225 uren én
  • 50% van je totale arbeidstijd aan werkzaamheden voor jouw onderneming besteedt.
Heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en voldoe je aan het urencriterium, dan heb je recht op 50% van de aftrek.

Tip
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk kunnen maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Zorg dus dat je regelmatig een urenspecificatie bijhoudt van de werkzaamheden voor jouw onderneming.

Terug naar overzicht