Experiment: pensioenfondsen gaan open voor zzp’ers

Het is algemeen bekend dat zelfstandigen uit zichzelf vaak te weinig reserveren voor hun oude dag. Daarom is er in het kader van de Wet toekomst pensioenen een regeling getroffen, waarbij je als zelfstandige 5 jaar lang bij pensioenfondsen uit jouw sector kunt sparen voor je pensioen. Net als bij gewone werknemers zijn de aanspraken vrij en worden de uitkeringen te zijner tijd belast. In zo’n collectieve regeling kan naast ouderdomspensioen ook partnerpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen worden aangeboden. Daarvoor mogen geen medische waarborgen van jou worden gevraagd.

En als het experiment stopt, wat dan?
Stel nu dat het experiment stopt en er uiteindelijk geen wettelijke vervolgregeling komt. In dat geval mag je het pensioenpotje overdragen naar een bancaire lijfrenterekening. Ook mag je de pensioenopbouw dan nog een aantal jaren vrijwillig voortzetten bij het fonds.

Let op
Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Eerste Kamer moet nog stemmen over deze wet.

Terug naar overzicht