Laadkosten en de bijtelling elektrische auto

Stel, je werknemer gaat met zijn elektrische auto van de zaak op vakantie. In het buitenland kan hij de laadpas niet gebruiken. Kunnen de door de werknemer betaalde laadkosten dan wel in mindering komen op de bijtelling voor privégebruik van de auto? Alleen de kosten voor privégebruik die de werknemer aan jou betaalt, komen in beginsel in mindering op de bijtelling. Betalingen voor privégebruik van de auto die de werknemer aan anderen doet, mogen alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als het gaat om intermediaire kosten. Toch kunnen de laadkosten, maar ook brandstofkosten, parkeer-, veer- en tolgelden, onder de volgende voorwaarden als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering komen:

  • Voordat de werknemer met vakantie gaat, spreek je met hem af dat hij de betaling van de laadkosten voor of namens jou doet.
  • Je werknemer specificeert de (omvang van de) kosten voor jou.
  • Je merkt deze betaling aan als eigen bijdrage voor privégebruik van de auto.
  • Je vergoedt de betaling niet, maar brengt deze in mindering op de bijtelling. 
Let op
Deze voorwaarden moet je schriftelijk vastleggen in bijvoorbeeld een autoreglement of (een aanvulling op) de arbeidsovereenkomst.

Terug naar overzicht