Laat je WOZ-beschikking controleren

Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2023 op je digitale deurmat. De WOZ-waarde 2023 betreft de waarde van je woning (of gebouw) op de waardepeildatum 1 januari 2022. Volgens de Waarderingskamer (de waakhond van de Wet WOZ) bedroeg de landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde maar liefst 17% ten opzichte van de peildatum 1 januari 2021! Des te meer reden om de WOZ-beschikking extra kritisch te (laten) controleren. De WOZ-waarde is immers niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de schenk-  en erfbelasting. Ben je het niet eens met de vastgestelde waarde in de WOZ-beschikking, dan moet je binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking daartegen bezwaar aantekenen bij je gemeente. Je kunt geen bezwaar aantekenen bij de Belastingdienst! Ben je te laat, dan zit je aan de vastgestelde waarde vast voor de gemeentelijke heffingen, maar ook voor de andere belastingen.

Terug naar overzicht