TEK-voorschot aanvragen

Op 21 maart 2023 was het dan eindelijk zover: de RVO opende het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming energiekosten (TEK). Je kunt de TEK aanvragen voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De Europese Commissie heeft inmiddels goedkeuring verleend voor deze tegemoetkoming, waardoor de RVO ook tot uitbetaling kan overgaan. Het aanvraagloket sluit op 2 oktober 2023 om 17:00 uur. Heb je een mkb-bedrijf waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet in 2022 bedragen (de energie-intensiteitseis)? Dan kom je voor de TEK in aanmerking. Je krijgt eerst een voorschot. Pas in 2024 kan worden berekend wat jouw definitieve tegemoetkoming moet zijn. Dan zijn alle daarvoor benodigde gegevens bekend. Ieder mkb-bedrijf dat de TEK tijdig aanvraagt en aan de voorwaarden voldoet, heeft recht op de tegemoetkoming. Sinds de bekendmaking eind vorig jaar is de TEK wel op enkele punten gewijzigd.

Wijzigingen

Het voorschotpercentage van de maximale vergoeding is verlaagd naar uiteindelijk 35%. Aanvankelijk werd het percentage verlaagd van 60% naar 50%, maar het Centraal Planbureau schat in dat de energieprijzen verder gaan dalen. Door het voorschotpercentage verder te verlagen wordt het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk gehouden.

Daarnaast zijn de definitieve modelprijzen vastgesteld. Voor 2022 op € 2,41 per m3 gas en op € 0,59 per kWh elektriciteit en voor 2023 op € 3,19 per m3 gas en op € 0,95 per kWh voor elektriciteit. De RVO berekent hiermee of je voldoet aan de energie-intensiteitseis.

De TEK bedraagt maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de modelprijs. De drempelprijs bedraagt € 1,19 per m3 gas en € 0,35 per kWh elektriciteit.

Tip
Wil je weten of je voor de TEK-regeling in aanmerking komt? Controleer dan eerst aan de hand van de rekenvoorbeelden op de site van de RVO of je aan de energie-intensiteitseis voldoet

Terug naar overzicht