Forse huurindexering: wat kan je hiertegen doen?

De meeste huurcontracten (horeca/detailhandel/kantoorruimte) bevatten een bepaling die het mogelijk maakt om de huurprijs jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI). Die loopt soms wel op tot circa 14%. Wil je weten welke indexeringsdata van toepassing zijn? Raadpleeg dan altijd je huurovereenkomst. Van belang is onder meer de datum waarop indexering mag plaatsvinden en welke formule wordt gebruikt.

Bij de huidige hoge inflatiecijfers word je dubbel getroffen: Je betaalt hogere energiekosten (die de hoge inflatie deels veroorzaken) én een hogere huur vanwege de indexatie (mede veroorzaakt door de hogere energiekosten).

Kerninflatiecijfer
Door uit te gaan van het kerninflatiecijfer (inflatie excl. energie- en voedselprijzen) wordt een reëler beeld bereikt. Brancheorganisaties hebben dit wel eerder bepleit namens de horeca en detailhandel. Je kunt dit uiteraard als argument gebruiken om te onderhandelen met de verhuurder. Wat kan je verder nog doen tegen de forse huurindexering? Een beroep op onvoorziene omstandigheden zal niet snel slagen, omdat de indexering niet onvoorzien was. In de huurovereenkomst is immers juist wel voorzien in een bepaling die ziet op de indexering. Dus ‘afspraak is afspraak’ en dit valt daardoor onder het ondernemingsrisico. Een rechter zal dan ook niet snel ingrijpen.

Terug naar overzicht