Subsidieregeling verduurzaming mkb heropend

Wil je jouw bedrijf verduurzamen, maar heb je geen tijd om je daarin te verdiepen? Sinds 1 april jl. kan je onder voorwaarden weer subsidie krijgen voor het laten opstellen van een energieadvies op maat en voor de ondersteuning bij de uitvoering van dat advies. Deze Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) werd vorig jaar stopgezet wegens oneigenlijk gebruik, maar is nu weer opengesteld in aangescherpte vorm.

De externe energieadviseur zoekt voor jou uit hoe je het beste energie kunt besparen. Enerzijds door maatregelen om de CO2-uitstoot van jouw bedrijfspand te beperken, zoals isolatie of HR++-glas, zonnepanelen of LED-verlichting en anderzijds door energiebesparende maatregelen in je bedrijfsvoering. Denk aan koeling, keuken- en ICT-apparatuur en elektrische bedrijfswagens. Voor het verduurzamingsadvies krijg je minimaal € 400 en maximaal € 750 subsidie. Daarnaast kan je subsidie krijgen voor ondersteuning bij de uitvoering van de maatregelen, bijvoorbeeld voor het inschakelen van een accountant of projectleider die het inkooptraject en de financiering regelt. Het maximale subsidiebedrag voor het advies en de ondersteuning bedraagt € 2.500. De subsidie is specifiek bedoeld voor de mkb-ondernemer. Je kunt de subsidie bij de RVO aanvragen tot 30 september 2023, 17:00 uur. De subsidies worden verstrekt op volgorde van binnenkomst. Dus wacht niet te lang met je aanvraag, want op is op.

Let op
Je krijgt deze subsidie alleen voor het advies op maat en de ondersteuning bij de uitvoering ervan. Voor de benodigde investeringen, bijvoorbeeld de aanschaf- of installatiekosten, kan je mogelijk gebruikmaken van andere subsidies of regelingen, zoals de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) of de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Terug naar overzicht