Studenten- en scholierenregeling – uitkomst bij vakantiekrachten

Maak je deze zomer gebruik van vakantiekrachten? Bijvoorbeeld omdat je vaste personeel met vakantie gaat of omdat je juist in de zomer een seizoenpiek hebt en extra personeel moet inzetten om het werk gedaan te krijgen? Maak dan gebruik van de fiscaal aantrekkelijke studenten- en scholierenregeling. Daarbij mag je de kwartaaltabel toepassen, ook al is het werkelijke loontijdvak anders. In deze tabel is meer loonheffingskorting verwerkt dan in andere tijdvaktabellen, waardoor de student meer nettoloon overhoudt. Het loon van drie maanden wordt bij elkaar opgeteld en de loonbelasting/premies volksverzekeringen (loonheffing) worden per kwartaal berekend. Ook voor de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) pas je het kwartaaltijdvak en de kwartaaltabel toe. Een ander voordeel voor de student is dat hij/zij niet hoeft te wachten tot het volgende kalenderjaar om de te veel betaalde loonbelasting via de IB-aangifte terug te vragen.

 Schriftelijk verzoek
Je komt voor toepassing van de studenten- en scholierenregeling in aanmerking als je hiertoe een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek van de student hebt. Daarin moeten de volgende gegevens zijn opgenomen, die je in jouw loonadministratie moet bewaren:

  • naam, geboortedatum, BSN-nummer, adres en woonplaats van de student of scholier;
  • het correspondentienummer van de studiefinanciering (of tegemoetkoming studiekosten) of het registratienummer van de kinderbijslag;
  • de ingangsdatum van de regeling;
  • als je een buitenlandse student of scholier in dienst neemt, gelden aanvullende eisen.

Terug naar overzicht