Vrijwilligersregeling - hoe zit het ook al weer?

Verricht je vrijwilligerswerk? Dan krijg je mogelijk een vergoeding voor de eventueel door jou gemaakte kosten. Die vergoeding is onbelast als je die kosten kunt aantonen. Maar het verzamelen, bijhouden en bewaren van die bewijsstukken, vind je misschien te veel gedoe. De vrijwilligersregeling kan dan uitkomst bieden. De vergoeding kan namelijk ook onbelast blijven als je voldoet aan de voorwaarden van deze regeling. Een belangrijke voorwaarde is dat je een niet-marktconforme beloning ontvangt. Dat is het geval als de vergoeding binnen de grenzen blijft van € 1.900 per jaar en € 190 per maand. De Belastingdienst gaat ervan uit dat een uurvergoeding van maximaal € 5,00 (of € 2,75 voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar) niet-marktconform is. Maak je meer kosten dan € 1.900 per jaar? Dan blijft de vergoeding alleen onbelast als je de daadwerkelijk gemaakte kosten kunt aantonen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de vrijwilligersregeling, dan moet de organisatie waarvoor je het vrijwilligerswerk verricht, beoordelen of je werknemer bent (in een echte of fictieve dienstbetrekking). Is dat het geval, dan zijn de normale regels voor de loonheffingen van toepassing.

Let op!
Stel, je doet 35 uur per maand vrijwilligerswerk. Je krijgt daarvoor een vergoeding van € 4 per uur en een reiskostenvergoeding van € 60 per maand. Jouw vergoeding per uur is dan niet-markconform. Maar in totaal ontvang je € 140 (35 x € 4) plus € 60 = € 200 per maand, waardoor de vrijwilligersregeling niet van toepassing is. Als je kunt aantonen dat je meer kosten maakt dan de ontvangen vergoeding, kan (een deel van) de vergoeding onbelast blijven.

Terug naar overzicht