Subsidie duurzame inzetbaarheid nu ook voor bedrijven

Vanaf 1 september 2023 kunnen ook individuele bedrijven subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers verbeteren en om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Tot nu toe was deze MDIEU-subsidie alleen beschikbaar voor sectoren. In een tijd van arbeidstekorten is dit wellicht voor jou een kans om je personeel langer aan jouw bedrijf te binden. Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans immers groter dat zij bij jouw bedrijf willen blijven werken. Bovendien vergroot dit de kans dat zij kunnen doorwerken tot aan hun pensioen.

Het drempelbedrag voor subsidieaanvraag is € 75.000. Hierin is ook € 5.000 opgenomen voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse. Dit is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag, waarin je de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart brengt. Je kunt deze analyse zelf uitvoeren of daarvoor een externe adviseur inschakelen.

Activiteitenplan
Aan de hand van de bedrijfsanalyse maak je vervolgens een plan met de activiteiten die nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid van jouw werknemers te verbeteren. Daarbij moet je ook een begroting opstellen. Er zijn voor de bedrijfsanalyse en het maken van een activiteitenplan met een begroting formats beschikbaar met een toelichting. Daarnaast kun je ook subsidie aanvragen om bepaalde groepen oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de zogenoemde Regeling vervroegde uittreding (RVU). De activiteiten voor duurzame inzetbaarheid moeten wel ten minste 25% van de subsidieaanvraag beslaan. Je krijgt 50% subsidie voor investeringen in deze activiteiten en 25% voor de investeringen in de RVU-activiteiten. Het overige bedrag investeer je zelf. Je kunt de subsidie tot 30 november 2023 aanvragen via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Je moet het project voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van je werknemers uiterlijk 31 december 2025 hebben afgerond.

Tip
Om een idee te krijgen van de activiteiten die kwalificeren voor de MDIEU-subsidie is een menukaart ontwikkeld. Hiermee kun je jouw eigen activiteitenplan maken.

Terug naar overzicht