Deadline nadert voor aanvraag subsidie praktijkleren

Bied je in je bedrijf in het studiejaar 2022/2023 praktijk- of werkleerplaatsen aan? Dan kun je subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de begeleidingskosten. Maar veel tijd heb je hiervoor niet meer, want het aanvraagloket sluit op 15 september 2023, 17.00 uur. De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen, studenten in sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel. De voorwaarden om voor de subsidie in aanmerking te komen verschillen per categorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Kortom, de moeite waard om eens te (laten) onderzoeken of je bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Terug naar overzicht