Zelfstandigenaftrek en parttime ondernemerschap

Hoewel de zelfstandigenaftrek de afgelopen jaren sterk is afgebouwd, is het nog steeds een belangrijke aftrekpost voor jou als ondernemer. Om voor de aftrek in aanmerking te komen moet je voldoen aan voorwaarden. Zo moet je ten minste 1.225 uren hebben besteed aan werkzaamheden voor jouw onderneming. Tot deze werkzaamheden kun je ook rekenen de reistijd en tijd besteed aan acquisitie. Deze werkzaamheden zijn ook (in)direct gericht op de zakelijke belangen van jouw onderneming. Hetzelfde geldt voor de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten, zoals het beheren van de website van jouw onderneming en het verzorgen van de administratie. De aan jouw onderneming bestede uren kun je aantonen met een urenstaat. Het is verstandig om de uren zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden zijn verricht vast te leggen in de urenstaat. Het veel later opstellen wordt in de rechtspraak regelmatig afgeschoten, omdat de informatie niet gedetailleerd genoeg is.

Naast het minimumaantal uren dat je aan werkzaamheden voor je onderneming moet hebben besteed, is er nog een voorwaarde waar je aan moet voldoen om van de zelfstandigenaftrek gebruik te kunnen maken: het grotendeelscriterium. Dit criterium schrijft voor dat je meer dan de helft van je werktijd moet hebben besteed aan werkzaamheden voor jouw onderneming. Dit criterium kan met name roet in het eten gooien als je een onderneming drijft naast een dienstbetrekking.

Let op
Het grotendeelscriterium geldt niet als je in een van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer was.

Terug naar overzicht