Samenwoners opgelet!

Je kunt voor de schenk- en erfbelasting maar met één andere persoon fiscaal partner zijn. Naast gehuwden en geregistreerden kunnen ook samenwoners fiscaal partner van elkaar zijn. Dat zijn jullie in elk geval als jullie een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht hebben of langer dan 5 jaar samenwonen. Jullie moeten bovendien gezamenlijk staan ingeschreven op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Wonen jullie korter dan 5 jaar samen, dan kunnen jullie fiscaal partner van elkaar zijn door een notarieel samenlevingscontract met wederzijdse zorgplicht te laten opmaken en jullie beiden in te schrijven op hetzelfde adres in de GBA. Jullie worden dan voor de erfbelasting fiscaal partner van elkaar, zodra het samenlevingscontract 6 maanden heeft bestaan én jullie ten minste 6 maanden gezamenlijk stonden ingeschreven in de GBA. Voor de schenkbelasting is die termijn zelfs 2 jaar. Zijn jullie eenmaal fiscaal partner van elkaar, dan heeft de langstlevende partner bij overlijden recht op de partnervrijstelling van maximaal € 795.156 (in 2024) en op indeling in tariefgroep 1 (tarief: 10%/ 20%). Zijn jullie geen fiscaal partners van elkaar? Dan bedraagt de vrijstelling € 2.658 en is het tarief voor de erfbelasting 30% of 40%, afhankelijk van de hoogte van je erfdeel.

Benoem elkaar tot erfgenaam in een testament!
Hebben jullie geen testament waarin jullie elkaar tot erfgenaam benoemen? Dan doen jullie er verstandig aan om dit alsnog te regelen. Ook als jullie al vele jaren samenwonen. Jullie hebben immers niets aan de ruime vrijstelling en gunstige tarieven als jullie niet van elkaar erven! In tegenstelling tot gehuwden (geregistreerden) zijn jullie als samenwoners namelijk niet automatisch erfgenaam van elkaar. Dat zijn jullie pas als jullie elkaar daartoe in een testament hebben benoemd.

Terug naar overzicht