De belastingregels van 2016 en uw zakelijke auto

Wie een ‘auto van de zaak’ rijdt en meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruik maakt van deze lease auto betaalt in Nederland bijtelling. Dit is een bedrag dat aan de hand van de catalogusprijs van de auto, het bijtellingstarief en de belastingschijf wordt berekend. Per 1 januari 2016 wordt er in Nederland een nieuw belastingstelsel geïntroduceerd en deze wijziging gaat gevolgen hebben voor iedereen die per 1 januari 2016 met een nieuwe zakelijke auto gaat rijden.

Belasting in 2016

Het nieuwe belastingstelsel welke per 1 januari 2016 wordt geïntroduceerd heeft gevolgen voor iedereen die werkt. De belastingen op lonen worden verlaagd, hierdoor zal voor de meeste werkende mensen in Nederland per deze datum op zijn of haar salaris strook zichtbaar zijn dat hij of zij minder loonheffing gaat betalen. Dit heeft gevolgen voor de inkomsten van de overheid, dus zal dit via een andere weg toch moeten worden gecompenseerd. Zo gaan bijvoorbeeld BTW tarieven veranderen, vervallen voordelen voor het gebruik maken van duurzame technieken en gaan ook de bijtellingstarieven voor zakelijke auto’s veranderen.

Wat is nu eigenlijk bijtelling?

Bijtelling is een belasting welke Nederlanders maandelijks moeten afdragen voor het privé gebruik van zijn of haar zakelijke lease auto. Een lease auto is natuurlijk bedoeld om zakelijk te gebruiken. Een werkgever stelt vaak een zakelijke auto beschikbaar zodat zijn of haar werknemer in staat is op een makkelijke manier zich door Nederland te verplaatsen. Natuurlijk wordt een zakelijke auto ook gezien als een extraatje welke aangeboden wordt door een werkgever om te gebruiken voor privé gebruik.

Door het privé gebruik maken van deze auto ziet de fiscus dit als extra salaris en over salaris moet belasting worden betaald. Bij een zakelijke auto wordt dit bijtelling genoemd. Bij het salaris wordt een percentage van de catalogusprijs van de auto opgeteld en belasting over betaald. Hoe hoog dit percentage is wordt in Nederland de laatste jaren bepaald aan de hand van de CO2 uitstoot van de des betreffende auto. Per 1 januari 2016 worden deze percentages en CO2 grenzen drastisch aangepast en zal veel gevolgen hebben voor mensen die vanaf deze datum privé met zijn nieuwe zakelijke auto gaat rijden.

Wat gaat er in 2016 voor bijtelling auto van de zaak veranderen?

In 2015 kennen we 5 bijtellingspercentages en deze worden in 2016 aangepast naar 4 categorieën. Niet alleen de categorieën veranderen maar ook de percentages zelf. Hierdoor worden voor de meeste auto’s welke in Nederland worden verkocht de maandelijkse lasten voor privé gebruik hoger.

Terug naar overzicht