Kinderalimentatieverplichting

Sinds 1 januari 2015 is de kinderalimentatie geen persoonsgebonden aftrekpost meer. Hierdoor kan de betalende ouder de betaalde kinderalimentatie voor de inkomstenbelasting niet meer aftrekken van het inkomen. De kinderalimentatieverplichting kan nog wel als schuld worden opgenomen in box 3. Dit kan belasting besparen als:

  • de betalende ouder een vermogen heeft in box 3, dat groter is dan het hef ngvrije vermogen. Het hef ngvrije vermogen is €21.330 (of €42.660 in geval van  scale partners);
  • het bedrag van de kinderalimentatieverplichting, samen met de andere schulden in box 3, meer bedraagt dan €3.000 (€6.000 voor  scale partners samen).

Het ministerie van Financiën wil deze mogelijkheid met ingang van 2017 afschaffen.

De hiervoor genoemde bedragen gelden voor 2015. De hoogte van de kinderalimentatieverplichting is onder andere afhankelijk van:

  • de hoogte van het bedrag aan kinderalimentatie;
  • hoe lang de kinderalimentatie nog verschuldigd is en
  • de waarderingsregels die zijn voorgeschreven voor periodieke uitkeringen.

Uw belastingadviseur kan u helpen bij het berekenen van de hoogte van de verplichting. De ontvangen bedragen aan kinderalimentatie en het recht op kinderalimentatie zijn voor het kind (of de gezag uitoefende ouder) niet belast voor de inkomstenbelasting.

Terug naar overzicht