Jaarlijkse schenkingsvrijstelling kinderen

Als u van plan bent om aan uw kinderen te schenken, dan kan dat in 2015 tot een bedrag van €5.277, zonder dat hierover schenkbelasting hoeft te worden betaald. Door te schenken kan zowel inkomstenbelasting als in de toekomst erfbelasting worden voorkomen. Let op: om te bepalen of deze vrijstelling niet wordt overschreden, moeten alle schenkingen die u in 2015 aan één begiftigde heeft gedaan, bij elkaar worden geteld. Wilt u dit jaar nog schenken, zorgt u er dan voor dat u de overboeking ruim voor het eind van het jaar doet zodat deze nog in 2015 wordt uitgevoerd.

Als uw kind is getrouwd zonder dat er huwelijkse voorwaarden gelden, dan loopt het kind het risico dat bij echtscheiding de schenking moet worden gedeeld met de ex-partner. Dit kunt u voorkomen door een uitsluitingsclausule te verbinden aan de schenking. Daardoor blijft het geschonken bedrag privévermogen van uw eigen kind. U kunt een ‘zachte uitsluitingsclausule’ opnemen. Dan geldt de uitsluitingsclausule niet als het huwelijk eindigt door overlijden, maar alleen als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden.

Terug naar overzicht