Geen bijtelling voor bestelauto

Voor bestelauto’s bestaan verschillende mogelijkheden om bijtelling te voorkomen.

  1. Maximaal 500 km privé rijden: vereenvoudigde rittenadministratie.
  2. Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik: geen privékilometers rijden, zodat een rittenregistratie niet nodig is.
  3. De bestelauto is nagenoeg uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.
  4. Doorlopend afwisselend gebruik door verschillende bestuurders: de werkgever betaalt €300 per jaar per auto aan loonbelasting.
  5. Schriftelijk verbod op privégebruik of verbod om bestelauto mee naar huis te nemen met daaraan gekoppeld een boetebepaling. De werkgever moet toezicht uitoefenen op het naleven van het verbod en de verbodsbepaling moet worden opgenomen in de loonadministratie.

Zowel de werkgever als de werknemer moet hierbij wel rekening houden met verschillende voorwaarden. Voorkom verrassingen achteraf en bespreek tijdig de opties met uw RB-adviseur.

Terug naar overzicht