Controleer uw toeslagbeschikkingen 2016

Eind 2015 zijn de voorlopige toeslagbeschikkingen voor 2016 verstuurd. In tegenstelling tot voorgaande jaren is dit alleen nog maar digitaal gedaan. Daarom is het noodzakelijk dat er een digitale brievenbus wordt geactiveerd via www.mijnoverheid.nl.

Voor het aanmaken hiervan is een DigiD noodzakelijk. Toeslaggerechtigden kunnen ook via DigiD een ander machtigen om deze toeslagbeschikkingen in te zien. Dus het is noodzakelijk uw digitale brievenbus te activeren. Omdat de Belastingdienst Toeslagen niet met alle wetswijzigingen per 1 januari 2016 rekening houdt, kan het zijn dat u te hoge toeslagbeschikkingen heeft ontvangen of zelfs ten onrechte nog toeslagen ontvangt voor 2016. Dit geldt vooral voor gepensioneerden met een laag inkomen en een beperkt vermogen. Sinds 1 januari 2016 vervalt voor deze groep namelijk het recht op ouderentoeslag (een verhoging van het belastingvrije vermogen dat u mag hebben in box 3). Deze ouderentoeslag bedroeg in 2015 maximaal € 28.236 per belastingplichtige. Daardoor konden deze belastingplichtigen in 2015 zelfs een vermogen hebben van € 49.566 per persoon, zonder dat hierover belasting was verschuldigd. Omdat dit vermogen niet werd belast, bestond bijvoorbeeld ook recht op huurtoeslag. Door het vervallen van de ouderentoeslag is er in 2016 nog slechts sprake van een belastingvrij vermogen van € 24.437 per persoon. Dus als uw vermogen in 2016 hoger is dan dit bedrag (voor fiscale partners het dubbele) dan heeft u dus geen recht meer op huurtoeslag. Voor de zorgtoeslag gelden gelukkig hogere vermogensvrijstellingen, zodat deze meestal wel nog terecht wordt ontvangen. Voorkom dat u de ontvangen (huur­)toeslag over 2016 moet terugbetalen en stel de Belastingdienst Toeslagen op de hoogte van uw vermogen.

Terug naar overzicht